Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο αν τα προϊόντα που πρόκειται να επιστραφούν είναι σφραγισμένα, δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία και είναι στην κατάσταση που παρελήφθησαν. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολογίου εντός 14 εργάσιμων ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία του εκάστοτε παραστατικού.

Σε τυχόν παραλαβή από τον αγοραστή ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν οι παρακάτω όροι:
•    Η εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, ώστε να αντικαταστήσει το προϊόν με δικά της έξοδα αποστολής. Παραλαμβάνοντας το νέο              προϊόν πρέπει να επιστρέψετε το ελαττωματικό με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και το παραστατικό αγοράς.
•    Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος
•    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος,  μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών ή       αναγραφόμενης τιμής ή να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων στην αρχική τιμή αγοράς στον πελάτη.