ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙKA ΔΕΔΟMEΝΑ
 

Η VICTORY ENTERTAINMENT Α.Ε (στο εξής η ΕΤΑΙΡΙΑ) σεβόμενη τα Προσωπικά Δεδομένα του κάθε ατόμου και αναγνωρίζοντας τη σημασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ηλεκτρονικής μας σελίδας, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
 

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να χρειάζεται, κατ’ αρχή, να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από μέρους του χρήστη απαιτείται μόνον εφόσον αυτός θελήσει να γίνει μέλος, να παραγγείλει προϊόντα ή να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας e-mail.
 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (www.victorymedia.gr) λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του.
 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  (www.victorymedia.gr) και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε άλλο λόγο μαζί μας (π.χ. ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα μας), θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που αφορούν στο πρόσωπο σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της  (www.victorymedia.gr), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, ενώ τηρούνται με συνέπεια οι διατάξεις του Ν. 2472/1997, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 

Η διασφάλιση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών που συναλλάσσονται ή επικοινωνούν μαζί μας επιτυγχάνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση ή η μεταβολή τους κατά την μεταφορά τους στο Internet.
 

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που σας ζητούνται είναι οι απολύτως αναγκαίες ώστε να είμαστε σε θέση να προωθούμε τις υπηρεσίες (π.χ. λήψη ενημερωτικών e-mail) που έχετε ζητήσει, καθώς και να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα, που έχετε παραγγείλει, θα σας παραδοθούν προσηκόντως και οι πληρωμές που θα πραγματοποιήσετε θα είναι ασφαλείς.
 

Δήλωση Εχεμύθειας
 

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα τηςVICTORY ENTERTAINMENT Α.Ε.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών – χρηστών του ηλεκτρονικού της καταστήματος καθώς και των συναλλαγών που αυτοί πραγματοποιούν. Δεδομένου ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e – commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου), τα στοιχεία των χρηστών καθώς και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες αποδέχονται και συναινούν ότι τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που γνωστοποιούν στην ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών ή της επικοινωνίας τους με αυτή, μπορεί να καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής.
 Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΙΑ διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών τους και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της καταρτιζόμενης σύμβασης, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΙΑ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης ή της επικοινωνίας θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, εφόσον το επιθυμεί καθώς και να ζητήσει τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που δύναται να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
 

Κατ’ εξαίρεση, η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να κοινοποιήσει πληροφορίες προς τρίτο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνον εφόσον υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ίδιο το χρήστη. Επιπλέον, πληροφορίες μπορεί να κοινοποιήσει, όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματός της, και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που της παρέχονται, στην περίπτωση που το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος θεωρηθεί ότι τη θίγει. Τέτοια ενέργεια θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα και η περιουσία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, να προστατευθεί από την τυχόν κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site της, αλλά και προκειμένου αυτή να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού της.
 

Την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα και γνησιότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιούνται στην ΕΤΑΙΡΙΑ φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.
 

Επίσης, με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
 

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.